home

ข่าวประชาสัมพันธ์

logo
ขทช.มหาสารคาม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่ง นายช่างโยธา เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

วันที่ : 543 11:15

logo
ประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ กระบวนงานบำรุงทาง (การบำรุงรักษาทางตามข้อร้องเรียน)

วันที่ : 543 11:00

logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ (8เดือน)

วันที่ : 543 11:30

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ขอให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนฯลฯ

วันที่ : 543 11:15

logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ ฯลฯ

วันที่ : 543 11:30

logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เริ่มรับสมัคร 16-22 เมษายน 2558

วันที่ : 543 15:30

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

วันที่ : 543 12:45

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างโยธา 4 อัตรา

วันที่ : 543 16:00

logo
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 23 - 29 มีนาคม 2558

วันที่ : 543 16:15

logo
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

วันที่ : 543 10:45

หน้า