home

ขทช.มหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

  แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชี่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างโยธา กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
จันทร์, กันยายน 11, 2017 - 10:45