home

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างรายเดือน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

ประกาศกรมทางหลวงชนบท

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กำหนดวัน เวลา

และสถานที่สอบคัดเลือก ในครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
อังคาร, มกราคม 27, 2015 - 13:45