home

ขทช.มหาสารคาม เข้าดำเนินการซ่อมบำรุงผิวทางลาดยาง สายทาง มค.3006

รูปภาพ: 

     วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม

เข้าดำเนินการซ่อมบำรุงผิวทางลาดยาง สายทาง มค.3006 แยก ทล.209 - บ้านโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย

จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

วันที่: 
พุธ, พฤศจิกายน 6, 2019 - 16:30
ไฟล์แนบ: