home

ขทช.มหาสารคาม เข้าดำเนินการซ่อมบำรุงผิวทางลาดยาง สายทาง มค.3006

รูปภาพ: 

     วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม

เข้าดำเนินการซ่อมบำรุงผิวทางลาดยาง สายทาง มค.3006 แยก ทล.209 - บ้านโคกพระ 

อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

วันที่: 
อังคาร, พฤศจิกายน 5, 2019 - 16:00
ไฟล์แนบ: