home

ขทช.มหาสารคาม เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ สายทาง มค.4025

รูปภาพ: 

     วันที่ 28 ตุลาคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม

เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ สายทาง มค.4025 แยก ทล.2268 - บ้านหนองกุง 

อำเภอเชียงยืน,ชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

วันที่: 
จันทร์, ตุลาคม 28, 2019 - 16:00
ไฟล์แนบ: