home

ขทช.มหาสารคาม ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง #ช่างไฟฟ้า
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
จันทร์, พฤศจิกายน 12, 2018 - 16:30