home

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างโยธา และช่างไฟฟ้า

ขทช.มหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
# ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน  1 อัตรา และ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ส่วนอำนวยการ
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
ตั้งแต่วันที่ 5 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ในวันเวลาราชการ

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
อังคาร, ตุลาคม 30, 2018 - 10:15