home

ขทช.มหาสารคาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่ง ปรับปรุงถนนลาดยางเส้นทางวงแหวนรอบพระธาตุนาดู

ไทย
Body: 

แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่ง
ปรับปรุงถนนลาดยางเส้นทางวงแหวนรอบพระธาตุนาดูน ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 1.537 กิโลเมตร
งานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต

ไฟล์แนบ: