home

ขทช.มหาสารคาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่ง ปรับปรุงถนนลาดยางเส้นทางสายโรงเรียนมิตรภาพ - บ้านนกกระโดก

ไทย
Body: 

แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่ง
ปรับปรุงถนนลาดยางเส้นทางสายโรงเรียนมิตรภาพ - บ้านนกกระโดก ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
ระยะทาง 3.404 กิโลเมตร (งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Racycling))

ไฟล์แนบ: