home

วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมและตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านการบำรุงทางและสะพาน) พร้อมคณะ ประชุมและตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) โดยมีนายสมบูรณ์ ชัยศิรินิรันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 นายสมบูรณ์ กนกนภากุล ผู้อำนวยการทางหลวงชนบทที่ 6 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/ส่วน ผอ.ขทช. / ผอ.บทช. ในสังกัดให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)

วันที่ : 14 พ.ย. 2561 14:45

ขทช.มหาสารคาม เข้าดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน (ต.77)ถนนทางหลวงชนบท สายทาง มค.2034

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม เข้าดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน (ต.77)ถนนทางหลวงชนบท สายทาง มค.2034 แยก ทล. 223 – บ้านปอพาน อำเภอกุดรัง,นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 13 พ.ย. 2561 15:45

ขทช.มหาสารคาม เข้าดำเนินการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง สะพานชุมชนสาย มค.007 สะพานท่าสองคอน – ขามเรียง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม เข้าดำเนินการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง สะพานชุมชนสาย มค.007 สะพานท่าสองคอน – ขามเรียง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 13 พ.ย. 2561 15:30

ขทช.มหาสารคาม เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมบำรุงถนนทางหลวงชนบท สายทาง มค.3006

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมบำรุงถนนทางหลวงชนบท สายทาง มค.3006 แยก ทล. 209 – บ้านโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 13 พ.ย. 2561 15:30

บทช.นาดูน เข้าดำเนินการตัดหญ้าสองข้างทาง สายทาง ขก.3020

วันที่  12 พฤศจิกายน 2561  หมวดบำรุงทางหลวงชนบทนาดูน  แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม   เข้าดำเนินการตัดหญ้าสองข้างทาง สายทาง  ขก.3020 แยก  ทล.207  -  อำเภอนาเชือก (ตอน มหาสารคาม) อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม  เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย/ไม่หลง และน่าอภิรมย์

วันที่ : 13 พ.ย. 2561 08:15

บทช.นาดูน เข้าดำเนินการปิดหลุมบ่อ สายทาง มค.4007

วันที่ 12  พฤศจิกายน 2561 หมวดบำรุงทางหลวงชนบทนาดูน แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม     เข้าดำเนินการปิดหลุมบ่อ สายทาง มค.4007 แยก ทล.2063 – บ้านนาดูน อำเภอบรบือ, วาปีปทุม, นาดูน  จังหวัดมหาสารคาม  เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย/ไม่หลง และน่าอภิรมย์

วันที่ : 13 พ.ย. 2561 08:15

ขทช.มหาสารคาม เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมบำรุงถนนทางหลวงชนบท สายทาง มค.3006

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมบำรุงถนนทางหลวงชนบท สายทาง มค.3006     แยก ทล. 209 – บ้านโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 12 พ.ย. 2561 16:00

ขทช.มหาสารคาม เข้าดำเนินการปรับปรุงและทาสีหลักกิโลเมตร สายทาง มค.3006

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม เข้าดำเนินการปรับปรุงและทาสีหลักกิโลเมตร สายทาง มค.3006  แยก ทล. 209 – บ้านโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 12 พ.ย. 2561 16:00

ขทช.มหาสารคาม เข้าดำเนินการตัดหญ้าสะพานชุมชนสาย มค.007

 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม เข้าดำเนินการตัดหญ้าสะพานชุมชนสาย มค.007 สะพานท่าสองคอน – ขามเรียง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 12 พ.ย. 2561 15:45

ขทช.มหาสารคาม เข้าดำเนินการซ่อมปะหลุมบ่อ สะพานชุมชนสาย มค.007

 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม เข้าดำเนินการซ่อมปะหลุมบ่อ สะพานชุมชนสาย มค.007 สะพานท่าสองคอน – ขามเรียง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 12 พ.ย. 2561 15:45

ข่าวทั้งหมด
logo
ขทช.มหาสารคาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่ง ปรับปรุงถนนลาดยางเส้นทางวงแหวนรอบพระธาตุนาดู

แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่ง ปรับปรุงถนนลาดยางเส้นทางวงแหวนรอบพระธาตุนาดูน ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 1.537 กิโลเมตร งานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต

วันที่ : 07 ก.ย. 2561 16:06

logo
ขทช.มหาสารคาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่ง ปรับปรุงถนนลาดยางเส้นทางสายโรงเรียนมิตรภาพ - บ้านนกกระโดก

แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่ง ปรับปรุงถนนลาดยางเส้นทางสายโรงเรียนมิตรภาพ - บ้านนกกระโดก ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 3.404 กิโลเมตร (งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Racycling))

วันที่ : 07 ก.ย. 2561 15:57

logo
ขทช.มหาสารคาม ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านโนนบ่อ - บ้านกางกี่ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

    แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านโนนบ่อ - บ้านกางกี่ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ : 23 ส.ค. 2560 09:46

logo
ขทช.มหาสารคาม ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านวังแคน - บ้านวังจาน - บ้านหนองกุงสวรรค์ ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

    แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านวังแคน - บ้านวังจาน - บ้านหนองกุงสวรรค์ ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 2.478 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 07 ก.ค. 2560 15:28

ข่าวทั้งหมด
ขทช.มหาสารคาม ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง #ช่างไฟฟ้า
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

วันที่ : 12 พ.ย. 2561 16:30

ขทช.มหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
# ตำแหน่ง นายช่างโยธา

วันที่ : 12 พ.ย. 2561 15:30

กรมทางหลวงชนบท ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการติดต่อประสานงาน 14 คู่มือสำหรับประชาชน

กรมทางหลวงชนบท ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
ในการติดต่อประสานงาน 14 คู่มือสำหรับประชาชน 

วันที่ : 01 พ.ย. 2561 16:00

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างโยธา และช่างไฟฟ้า

ขทช.มหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
#ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน  1 อัตรา และ #ตำแหน่งช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

 

วันที่ : 30 ต.ค. 2561 10:15

คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น(ทางหลวงท้องถิ่น)

คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น(ทางหลวงท้องถิ่น)
แขวงทางหลวงชบทมหาสารคาม

วันที่ : 08 ต.ค. 2561 15:15

บทความเรื่อง "จะให้ผมไปขายที่ไหน"

ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
บทความเรื่อง "จะให้ผมไปขายที่ไหน"

 

วันที่ : 17 ก.ย. 2561 10:00

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการก่อสร้างถนนผังเมืองสาย จ4 และ จ5 ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โครงการก่อสร้างถนนผังเมืองสาย จ4 และ จ5 ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

#ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

วันที่ : 27 เม.ย. 2561 11:15

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศแขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม

 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนผังเมือง สาย จ4และ จ5 ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

วันที่ : 05 เม.ย. 2561 11:45

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการก่อสร้างถนนสาย จ4 และ จ5 ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ตำแหน่ง นายช่างโยธา และ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการก่อสร้างถนนสาย

จ4 และ จ5 ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ตำแหน่ง นายช่างโยธา และ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 29 มี.ค. 2561 13:45

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กำหนดวัน เวลา และ สถานที่สอบคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนน สายจ4 และ จ5 ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ประกาศแขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กำหนดวัน เวลา และ สถานที่สอบคัดเลือก

โครงการก่อสร้างถนน สายจ4 และ จ5 ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ : 23 มี.ค. 2561 12:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

home